Wat is Bridge

Bridge wordt gespeeld door vier spelers die plaats nemen aan een tafel. De positie van de spelers wordt aangeduid met de vier windrichtingen, noord, oost, zuid en west.
Een vierkante tafel is het meest ideaal als de opstelling maar zo is dat men niet in elkaars kaarten kan kijken.
Het spel wordt gespeeld  door twee paren die elkaars tegenstander zijn. Noord en Zuid  spelen tegen Oost en West 

Het bridge bestaat uit twee onderdelen: bieden en zoveel mogelijk slagen maken. Tijdens het het bieden wordt vast- gesteld of men een troefkleur wil spelend of zonder troef (Sans-Atout). Indien men met troef speelt is de troefkleur hoger dan de andere kleuren. 
Degene die de hoogste hoogste kaart heeft gespeeld wint de slag en mag de volgende kaart voorspelen.
Wanneer men een troefkleur speelt kun je de slag winnen door af te troeven. Dit mag alleen als je in de gevraagde kleur niet kunt bekennen (geen kaarten van die kleur meer hebt).

Het kaartspel bestaat uit 52 kaarten onder verdeeld in vier kleuren elk met een eigen symbool; Schoppen, Harten, Ruiten en Klaver
Elke kleur bestaat uit 13 kaarten en elke kleur heeft vier plaatjes; Aas, Heer, Vrouw en de Boer. Deze zijn de hoogste kaarten in een kleur en zij worden "honneurs "genoemd. Om de waarde te bepalen zijn aan deze honneurs punten toegekend. Elke kleur heeft 10 punten, in totaal zijn er dus 40 punten. De overige kaarten zijn in volgorde van grootte belangrijk;
.
Aas     = 4 punten
Heer    = 3 punten
Vrouw  = 2 punten
Boer;    = 1 punt
10 - 9 - 8 - 7- 6 - 5 - 4 - 3 - 2 maar hebben verder geen puntenkracht

Aan het begin van elk spel krijgt elke speler 13 kaarten en men begint met het sorteren van de kaarten in de hand naar kleur. Hierna telt men het aantal punten volgens bovengenoemde methode en bepaald of men of  de hand sterk genoeg is om in het biedspel mee te doen. Dit laatste kan afhankelijk zijn van de biedingen die door de partner en tegenstanders wordt gedaan. Het bod wat men eventueel wilt doen is gebonden aan afspraken die men met elkaar heeft gemaakt. 
Het bieden gaat volgens een bepaalde volgorde, meestal begint de geven te bieden en om de beurt doen de spelers een bod. Als je in eerste instantie niet mee wilt of kunt bieden bieden mag je passen. Als je eerst gepast hebt mag je later als de bieding nog niet afgelopen is en je bent weeraan de beurt opnieuw een bieding doen Een bieding kan bestaan uit het noemen van een troefkleur in de rangorde van 1 t/m 7. of  een bieding zonder troefkleur  wat Sans- Atout wordt genoemd (afgekort SA).

Het bieden moet altijd meer dan zes slagen zijn, dwz. een bod op één hoogte bestaat uit zeven slagen, op twee- hoogte uit 8 slagen, op driehoogte uit 9 slagen enz.
Het bieden is afgelopen als drie opeenvolgende spelers gepast hebben.

Het bieden geschiedt in principe mondeling. Tegenwoordig wordt echter vaak gebruik gemaakt van 'biddings-boxen". Dit is een doos met kaartjes waarop alle mogelijke biedingen staan.

Om mee te kunnen doen aan het bieden telt men de punten in je hand bijelkaar op. Afhankelijk van de afspraken die de partners met elkaar gemaakt hebben, wordt er een bieding gedaan (zie conventies) Bij deze uitleg ga Ik er  vanuit dat er geen bijzondere afspraken zijn en dat degene die de eerste bieding doet dit met minimaal 13 punten. Dit eerste bod wordt openingsbod"genoemd. Daarnaast zijn er nog verschillende openings-varianten die zwak, sterk, preëmptief worden genoemd. In deze korte uitleg beperk ik mij tot bovengenoemde opening. De andere vindt u in het systeemboek (zie indexpagina)
Een opening zonder troefkleur doet men met 15 - 17 punten en een evenwichtige verdeling van de kaarten. Hiermee wordt bedoeld dat er een verdeling van de kleuren is in de verhouding: 4-4-2-3  of 4-3-3-3 of  5-3-3-2

Bij de openingsbieding is de kaartverdeling erg belangrijk.Men opent meestal niet met minder dan vier kaarten van één soort. heeft men meerdere vier-kaarten dan is er een rangschikking in de soorten kaarten.
Schoppen en Harten zijn de hoge kleuren,  ruiten en klaver is de lage kleuren.
Men opent altijd met twee vierkaarten de laagste in rangorde en met twee vijfkaarten de hoogste in rangorde. Van een vier en een vijfkaart opnet men altijd met de vijfkaart ongeacht de rangorde.
Samen met de partner gaat men tijdens het bieden ontdekken hoeveel slagen men kan halen in een bepaalde troefkleur of in een Sans-Atout (zonder troefkleur). Hiervoor zijn allerlei biedafspraken gemaakt die de tegenstander ook mogen weten. Hiervoor is er een systeemkaart die men vanelkaar in mag zien. Daarnaast mag de tegenstander aan de partner van degene die een bod heeft gedaan vragen wat dat bod betekent. Als men een verkeerde uitleg geeft en men denkt dat men is benadeeld door deze uitleg kan men aan een arbiter om een uitspraak vragen. Deze kan dan de score wijzigen (zie ook spelregels)

Als het bieden is afgelopen heeft men een contract gesloten om een bepaald aantal slagen te halen. De tegenpartij zal proberen dit contract down te spelen en daarmee zelf positieve punten te scoren .Hoe meer slagen men boven de zeven haalt hoe meer punten men kan scoren.
Heeft men een contract afgesloten waarbij in een troefkleur minimaal 10 slagen gehaald moet worden, krijgt men extra punten. In een Sans-atout contract met minimaal negen slagen kracht men ook extra punten.

Degene die het eerste de spelsoort heeft genoemd wordt leider en moet het spel gaan spelen. De partner van deze speler wordt dummy gemoemd en moet zijn kaarten open op tafel leggen als de spelerr aan zijn linkerhand is uitgekomen . De leider speelt zowel met zijn eigen kaarten als met die van de dummy. De dummy  voert alleen nog maar de opdrachten van de leider uit.

Als men het beoogde aantal slagen niet haalt dan gaat men down. Hiervoor krijgt men min-punten. Het aantal min-punten is afhankelijk van het aantal downslagen. Deze downslagen kunnen nog eens extra oplopen als men door de tegenpartij gedoubleerd is. De tegenpartij gaat er dan vanuit dat het aantal slagen niet gehaald zal worden. Om het spel nog moeilijker te maken is er een kwetsbaarheid ingesteld. Dit wil zeggen dat de partij die op dat moment kwestbaar is bij het downspelen nog meer punten verliezen. Daar staat tegenover dat men ook meer punten kan winnen als men het gsloten contract heeft behaald en bij het behalen van de manch (minimaal tien slagen in de hoge kleure, negen in SA en elf in de lage kleuren).