Vijfkaart Hoog 

Het vijfkaart hoog systeem wordt steeds populairder.  

Er komen in de cursus Vijkaart Hoog  

diverse onderwerpen aan bod.  

Uitgelegd wordt hoe je aan het biedverloop kunt aflezen

 hoeveel klaveren de openaar werkelijk heeft. 

In de competitieve biedverlopen komt

 'De Wet' vaak aan bod. 

Met dit hulpmiddel wordt de beslissing om te passen 

of door te bieden eenvoudiger. 

De onderwerpen die verder aan bod komen zijn

 Slembieden, Steunen in competitie, 

Druk uitoefenen op de tegenpartij, 

Conventies die aan bod komen: 

Reverse bieden, De vierde kleur, negatief doublet,

Voorbereidende klaveren.

              Kaarten